زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

بر ترس از مذاکره غلبه کنید!

بر ترس از مذاکره غلبه کنید!

بر ترس از مذاکره غلبه کنید!

در مسیر موفقیت باید مذاکراتی انجام شود و باید بدانید که مذاکره ترس ندارد! کلید دستیابی به معامله ی بهتر، بسیار ساده است. قیمت کمتر یا شرایط بهتر را درخواست کنید. درخواست تغییرات یا اصلاح قرارداد را مطرح کنید. افزودن موارد، تخفیفها، امتیازها یا محصولات و خدمات جانبی را به عنوان بخشی از قرارداد کلی بخواهید.

با گشاده رویی درخواست خود را اعلام کنید. با اطمینان و مودبانه درخواست کنید. اگر بر این باورید که درخواست شما موثر واقع خواهد شد، مصرانه تقاضا کنید، اما همیشه تقاضای خود را روشن و شفاف مطرح کنید و بپرسید چرا یا چرا نه؟

آینده متعلق به درخواست کنندگان و از آن کسانی است که مطالبات خود را با شجاعت و اطمینان مطرح می کنند و از درخواست، دست برنمی دارند.

اگر این توصیه به نظرتان ساده می رسد، چرا عده ای انگشت شمار از جایشان بلند می شوند و خواسته ی خود را بیان می کنند!! برای بسیاری از ما، ریشه ی این موضوع در کودکی است. این نخواستن، نتیجه ی ترس از طرد شدگی، انتقاد و عدم وجود عشق بی قید و شرط دوره ی کودکی است. وقتی کودکان، سال های مهم ابتدای رشدشان را در محیط امن و عاشقانه نگذرانند، با کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس بزرگ می شوند. به همین دلیل همواره احساس می کنند لیاقت شرایط بهتر از آنچه به آنها پیشنهاد می شود را ندارند.

این ترس از طردشدن می تواند در سراسر زندگی، فرد را از پیشرفت بازدارد. آنها تنها به دلیل ترس از «نه» شنیدن، قراردادها، شرایط استخدامی و قیمتهایی را می پذیرند که به مراتب سودی کمتر از آنچه واقعاً می توانند به دست بیاورند، دارد. برای غلبه بر ترس، رفتاری متضاد نشان دهید. اگر از طرد شدگی می ترسید و رفتار همیشگی شما پذیرش انفعالی تمام شرایط و مفاد پیشنهادی است، می توانید با درخواست مداوم برای شرایط و معامله ی بهتر و بی توجهی به پاسخ منفی، بر ترس خود غلبه کنید.

اگر این کار را دایم انجام دهید، به تدریج متوجه میشوید ترس از وجود شما رخت بر بسته است. این فرایند همان «حساسیت زدایی منظم» است. در مواجهه با ترس و تکرار مداوم کارهایی که از آنها می هراسیم، ترس ناگهان از بین میرود. همانطور که ترس عادت است، شجاعت نیز عادت می شود. با تحمیل اقدام شجاعانه به خود به ویژه در تقاضای قیمت یا شرایط بهتر، درواقع در راه ایجاد و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس قدم برداشته اید.

کانال تلگرام زوم لایف
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود