زوم لایف تلنگری خواهد بود برای داشتن یک زندگی سالم و موفق

  • هدف از زندگی چیست ؟

    براستی هدف از زندگی چیست ؟ اصلاً من اینجا چه کار دارم ؟ چرا رسیدن به خوشحالی و خوشبختی واقعی و صلح و آرامش درونی این قدر سخت است ؟ تمامی ما زندگی مان را صرف جستجو در پی چیزی میکنیم . حال خودآگاه یا ناخودآگاه، به دنبال رضایتی ماندگار و همیشگی هستیم . هر روز تصمیم میگیرم برای صبحانه چه بخوریم یا در پخش صوت خودرو چه بگذاریم یا چقدر بر روی پروژه ای که در دست داریم سخت کار کنیم ، یا چه کسی بشویم. تمامی تصمیمات ما برخاسته از تفکرها و باورها و ارزش هایمان است که به ما میگوید چه چیزی ما را خوشحال میکند و به ما احساس امنیت میدهد و برای رسیدن به موفقیت و کمال به چه نیاز داریم .

    ادامه مطلب