زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

روش‌هایی برای ارتقاء کیفیت زندگی

خیلی چیزها دوروبر ما وجود دارد که می‌تواند خوشبختی را از ما بگیرد اما اگر این چیزها به درستی کنترل شوند، می‌توانند عصبانیت، خستگی‌ها و ناراحتی‌های ما را به آرامش و توازن تبدیل کند. در این مطلب 7 راه ساده برای ارتقاء کیفیت زندگی را با هم می‌خوانیم.

راز خوشبختی چیست؟ آیا خوشبختی به سن‌و‌سال ارتباط دارد؟

راز خوشبختی در زندگی چیست؟ آیا برای اینکه احساس خوشبختی کنید، سن‌و‌سال مهم است؟ چطور مانند کودکان شاد و خوشبخت به دنیا نگاه کنیم؟ این مورد هرگز ثابت نشده است که جوان‌تر‌ها در مقایسه با مسن‌ترها خوشبخت‌تر هستند.

9 عادت روزانه که به خوشبختی و موفقیت ما در زندگی کمک می کند

برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی در زندگی و کار باید تغییرات کوچک و بزرگی در خود و زندگی ایجاد کنیم. بعضی عادت ها ما را از رسیدن به موفقیت دور می کند اما در این میان برخی عادت های روزانه وجود دارد که ما را خوشتبخت تر و موفق تر می کند. در این مطلب می خواهیم 9 عادت روزانه که به خوشبختی و موفقیت ما در زندگی کمک می کند را بخوانیم.