زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

5 شهریور، زادروز زکریای رازی و روز داروساز

امروز 5 شهریور، زادروز زکریای رازی و روز داروساز است. زادروز زکریای رازی و روز داروساز در ایران تعلق دارد به آن هایی که شما شاید مستقیما با آن ها در ارتباط نباشید ولی به صورت مستقیم از زحمات و نتایج سال ها تلاش و پژوهشی که در راستای سلامت جامعه انجام می دهند، استفاده می کنید.