زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

9 شهریور، روز ملی یوزپلنگ ایرانی

روز 9 شهریور، روز ملی یوزپلنگ ایرانی است. امروز قرار است به خودمان یادآوری کنیم برای حفظ این میراث طبیعی چه مسئولیت سنگینی داریم. بر اساس آخرین گزاشات تعداد یوزپلنگ های ایرانی کمتر از 50 یوز است. نهم شهریور، روز ملی یوزپلنگ ایرانی، یادآور سابقه درخشان، همت بلند و مسئولیت سنگین ما ایرانیان است.