زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر
نبرد زندگی و کنترل بشقاب هاسبک زندگی

نبرد زندگی و کنترل بشقاب ها

نبرد زندگی و کنترل بشقاب ها، آیا تا به حال به سیرک رفته اید؟ منظورم نمایش هایی است که تردست ده دوازده بشقاب چینی را، در حالی که می چرخد حول ده دوازده تا چوب که دور تا دور یک میز چیده شده اند نگه می دارد؟ معمولاً تردست کارش را با چند بشقاب شروع می کند. سپس یکی یکی به تعداد بشقاب ها اضافه می کند . دست کم قرار بر این است که کارش را این طور پیش ببرد ... پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.