زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

طبع سرد و گرم؛ نشانه‌های و فهرست مواد غذایی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در طب قدیم ایران رعایت می‌شده است مسئله سردی و گرمی است که در طب یونانی و هندی نیز وجود دارد. هر مواد غذایی دارای طبیعتی می باشد در واقع یا گرم مزاج هستند یا سرد مزاج هستند. در ادامه با معرفی مزاج‌های چندگانه افراد، نشانه‌های طبع سرد و گرم در افراد و همچنین فهرست مواد غذایی به تفکیک طبع در خدمت شما خواهیم بود.