زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

میزان متابولیسم پایه یا سوخت وساز پایه (BMR) چیست؟

میزان متابولیسم پایه (BMR) کل میزان کالری است که بدن شما به آن نیاز دارد که در حالت استراحت، عملکرد طبیعی و پایه‌ای خود را انجام دهد. این عملکرد پایه شامل گردش خون، تنفس، تقسیم سلولی، سنتز پروتئین، انتقال یون، استفاده از انرژی توسط ماهیچه‌ها، اعصاب و سلول‌ها است.