زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر
همه چیز قابل مذاکره است!موفقیت
بروزرسانی: 2 سال پیش

همه چیز قابل مذاکره است!

از همین امروز، دیدگاه « همه چیز قابل مذاکره است » را در نگرش و رویکر خود نسبت به زندگی و کسب و کار جای دهید. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت، کامیابی و شادی، انفعالی بودن است. افراد منفعل، تنها وضعیت موجود امور را می پذیرند و از تغییر شرایط، ابراز درماندگی می کنند. اما افراد فعال فرصت ها و امکانات را همه جا رصد می کنند و همواره به دنبال راه هایی برای تغییر شرایط به نفع خود هستند.