زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر
بر ترس از مذاکره غلبه کنید!موفقیت

بر ترس از مذاکره غلبه کنید!

در مسیر موفقیت باید مذاکراتی انجام شود و باید بدانید که مذاکره ترس ندارد! ترس از طرد شدن می تواند در سراسر زندگی، فرد را از پیشرفت بازدارد. آنها تنها به دلیل ترس از «نه» شنیدن، قراردادها، شرایط استخدامی و قیمت هایی را می پذیرند که به مراتب سودی کمتر از آنچه واقعاً می توانند به دست بیاورند، دارد.

عامل اصلی موفقیت در کسب و کار و زندگیسبک زندگی / موفقیت

عامل اصلی موفقیت در کسب و کار و زندگی

عامل تعیین کننده در موفقیت در کسب و کار و زندگی این است که قادر باشید تحت هر شرایطی به نفع خودتان مذاکره کنید. مذاکره، مهارتی مهم است که بر رفتار، گفتار و کمابیش تمامی تعاملات شخصی و کاری اثر می گذارد. اگر نتوانید به خوبی به نفع خودتان مذاکره کنید، خوب به خود قربانی افرادی می شوید که نسبت به شما مذاکره کنندگان بهتری هستند.

همه چیز قابل مذاکره است!موفقیت

همه چیز قابل مذاکره است!

از همین امروز، دیدگاه « همه چیز قابل مذاکره است » را در نگرش و رویکر خود نسبت به زندگی و کسب و کار جای دهید. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت، کامیابی و شادی، انفعالی بودن است. افراد منفعل، تنها وضعیت موجود امور را می پذیرند و از تغییر شرایط، ابراز درماندگی می کنند. اما افراد فعال فرصت ها و امکانات را همه جا رصد می کنند و همواره به دنبال راه هایی برای تغییر شرایط به نفع خود هستند.