زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

10 خوراکی مفید برای درمان بی خوابی

آیا مصرف غذا می‌تواند به مشکل بی خوابی کمک کند؟ یکی از راه های موثر برای درمان بی خوابی یا بهتر خوابیدن، مصرف غذاهای مفید است.