زوم لایف تلنگری است برای داشتن یک زندگی شاد، سالم و موفق

کیفیت زندگی هر کسی بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران داردسبک زندگی
بروزرسانی: 11 ماه پیش

کیفیت زندگی هر کسی بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد

در عصری که لحظه لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات و مهارت های ارتباطی حرف اول را می زند. بنابر پژوهش های موجود، حدود 75 درصد از اوقات روزانه ی ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد. از این رو کیفیت زندگی هر کسی بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد.

ادامه مطلب