زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

آیا از سلامت نوشابه انرژی زا اطمینان دارید؟

نوشابه انرژی زا مصرف می کنید؟ آیا نوشابه انرژی زا خطرناک است یا خیر؟ آیا از سلامت نوشابه انرژی زا اطمینان دارید؟ آیا می دانید نوشابه انرژی زا مضرتر از نوشابه است؟ پیشنهاد می کنیم تحقیقی که در انجمن سلامت آمریکا بر روی سلامت نوشابه های انرژی زا انجام شده است را مطالعه کنید.