زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

برای تازه نگه داشتن مواد غذایی چه کار کنیم؟

باید چه نکاتی را برای حفظ تازگی، سلامت و رعایت کنیم؟ برای همه ما پیش آمده مقداری از مواد غذایی زیاد بیایید و یا در هنگام خرید مقدار زیادی مواد غذایی بخریم و بخواهیم آن‌ها را در یخچال با حفظ تازگی، نگهداری کنیم.