زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

کاشت ابرو در خانه سفید

کاشت ابرو برای افرادی که ابروی خود را از دست داده اند و میخواهند جوان تر به نظر برسند، تنها گزینه معقول و طبیعی است. ریزش ابروها و نازک شدن آن ها حتی اگر به صورت طبیعی هم اتفاق نیفتاده باشد، باز هم مانعی برای کاشت ابرو بوجود نمی آورد.