زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

محاسبه bmr؛ محاسبه آنلاین کالری مورد نیاز روزانه بدن

محاسبه BMR

محاسبه BMR (متابولیسم پایه)

میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate یا BMR) کل میزان کالری است که بدن شما به آن نیاز دارد که در حالت استراحت، عملکرد طبیعی و پایه‌ای خود را انجام دهد. این عملکرد پایه شامل گردش خون، تنفس، تقسیم سلولی، سنتز پروتئین، انتقال یون، استفاده از انرژی توسط ماهیچه‌ها، اعصاب و سلول‌ها است.

اندازی‌گیری BMR

برای اندازه‌گیری متابولیسم پایه، تمام فیلدها را تکمیل و در پایان روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

واحد اندازه‌گیری

جنسیت

سن

قد

وزن

میزان فعالیت

هدف شما

میزان کالری مورد نیاز روزانه

هدف کالری
کالری مورد نیاز
میزان متابولیک پایه شما (BMR)

سایر اهداف کالری
حفظ عضلات
کاهش وزن خفیف 0.25 کیلوگرم در هفته
کاهش وزن 0.5 کیلوگرم در هفته
کاهش شدید وزن 1 کیلوگرم در هفته
افزایش وزن خفیف 0.25 کیلوگرم در هفته
افزایش وزن 0.5 کیلوگرم در هفته
افزایش سریع وزن 1 کیلوگرم در هفته
×

ما با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم، شما چطور؟ مخالفت می‌کنم