زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

محاسبه bmr؛ محاسبه آنلاین کالری مورد نیاز روزانه بدن

محاسبه BMR

اندازه‌گیری BMR

برای اندازه‌گیری متابولیسم پایه و مشخص کردن کالری مورد نیاز روزانه، تمام فیلدها را تکمیل و در پایان روی دکمه محاسبه کلیک کنید.

واحد اندازه‌گیری

جنسیت

سن

قد

وزن

میزان فعالیت

هدف شما

میزان کالری مورد نیاز روزانه

هدف کالری
کالری مورد نیاز
میزان متابولیک پایه شما (BMR)

سایر اهداف کالری
حفظ عضلات
کاهش وزن خفیف 0.25 کیلوگرم در هفته
کاهش وزن 0.5 کیلوگرم در هفته
کاهش شدید وزن 1 کیلوگرم در هفته
افزایش وزن خفیف 0.25 کیلوگرم در هفته
افزایش وزن 0.5 کیلوگرم در هفته
افزایش سریع وزن 1 کیلوگرم در هفته

محاسبه BMR (متابولیسم پایه)

میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate یا BMR) کل میزان کالری است که بدن شما به آن نیاز دارد که در حالت استراحت، عملکرد طبیعی و پایه‌ای خود را انجام دهد. این عملکرد پایه شامل گردش خون، تنفس، تقسیم سلولی، سنتز پروتئین، انتقال یون، استفاده از انرژی توسط ماهیچه‌ها، اعصاب و سلول‌ها است.

همچنین برای اندازه‌گیری شاخص توده بدنی BMI (میزان چربی بدن و تناسب اندام بر اساس نسبت وزن به قد فرد) می‌توانید از ماشین حساب آنلاین استفاده کنید. برای این‌منظور روی محاسبه BMI کلیک کنید.