آیا در شرایط تحریم ثبت شرکت کار عاقلانه ای است؟

لطفاً نظرتان را ارسال کنید.
عکس خوانده نمی شود