زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

دریافت کارت بازرگانی از طریق موسسه ثبتی کریمخان

دریافت کارت بازرگانی از طریق موسسه ثبتی کریمخان

دریافت کارت بازرگانی از طریق موسسه ثبتی کریمخان

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن در عرصه واردات و صادرات کالا کار می کنند.لذا با توجه به این امر ورود و صدور کالا برای همه تاجران تجار مجاز نیست و بازرگانانی می توانند اقدام به ورود و صدور کالا نمایند که کارت بازرگانی داشته باشند. برای دریافت کارت بازرگانی میبایست در ابتدا ثبت شرکت را انجام دهید و پلمپ دفاتر بگیرید. در شرکت های تجاری کارت بازرگانی به نام مدیرعامل می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی

الف) اشخاص حقیقی

 • دارا بودن حداقل 24 سال تمام؛
 • دارا بودن محل کسب؛
 • دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
 • داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه؛
 • آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی؛
 • داشتن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی؛
 • دارا بودن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی؛
 • سپردن تعهد در خصوص تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در زمان های خاص از جانب دولت و یا وزارت بازرگانی از نظر تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام شود.
 • دادن رسید ارائه اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی؛
 • سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی؛

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای  اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 • داشتن کلیه شرایط مقرر فوق به جز برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت؛
 • دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر؛
 • عمل متقابل کشور متبوع آن ها در خصوص ایرانیان مقیم آن کشور؛

نکته: در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی الزامی باشد، وزارت بازرگانی می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام بدارد.

ب) اشخاص حقوقی

شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که در ایران ثبت شده اند و کارهای بازرگانی و تجاری انجام می دهند با رعایت شرایط ذیل می توانند از وزارت بازرگانی تقاضای کارت بازرگانی کنند. شرکت های متقاضی کارت بازرگانی میبایست شرایط نوشته شده در بخش الف را داشته باشند.

 • تبصره 1: ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع مربوطه برای اتباع خارجی.
 • تبصره 2: تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع؛
 • تبصره 3: چنانچه برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران ثبت شده اند کارت بازرگانی صادر می گردد که کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.

برابر ماده 5 آیین نامه مرتبط با صدور کارت بازرگانی، در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان هم جلوگیری می شود.

طبق ماده 6 آیین نامه یاد شده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فقط می توانند یک کارت بازرگانی داشته باشند و در صورتی که قصد درخواست بازرگانی از طریق شهرستان را نیز بنماید باید کارت بازرگانی قبلی خود را باطل کند.

 • تبصره 1: چنانچه درخواست کننده کارت بازرگانی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان واقع نشده باشد مدارک لازم را مستقیماً و یا از طریق فرمانداری به نزدیک ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد کرد.
 • تبصره 2: شرکت های تولیدی که در شهرستان مدیر شعبه مستقل دارند مدیر شعبه مستقل مجاز به درخواست کارت بازرگانی می باشد.

در ادامه ثبت کریم خان افرادی که مجاز به دریافت کارت بازرگانی نیستند را بر میشمرد.

 • الف: اشخاصی که به دلیل ارتکاب به جنحه جنایت براساس حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا بخشی از حقوق اجتماعی محروم شده اند.
 • ب: ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
 • ج: اشخاصی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

شایان ذکر است که اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور است به شرط این که هر سال عضویت دارنده کارت بازرگانی و صنایع و معادن هم توسط وزارت بازرگانی تایید گردد.

ثبت شرکت

انواع کارت بازرگانی

 • کارت بازرگانی حقیقی؛
 • کارت بازرگانی حقوقی؛

 هر شخص حقیقی و حقوقی براساس موضوع فعایت خود باید یکی از انواع کارت بازرگانی را اخذ نماید.

 • کارت بازرگانی تجاری؛
 • کارت بازرگانی خدماتی؛
 • کارت بازرگانی تولیدی و صنعتی؛
 • کارت بازرگانی موردی؛
 • تجاری:  این کارت برای اشخاصی صادر می‌شود که فعالیت تجاری انجام می دهند.در خصوص کارت بازرگانی تجاری می توان اینگونه گفت که یکی از متداول ترین نوع کارت بازرگانی، کارت بازرگانی تجاری می باشد زیرا اکثر فعالیت های بازرگانی از نوع تجاری می باشد.
 • خدماتی: کارت بازرگانی خدماتی مخصوص شرکت های می باشد که با موضوعات خدماتی فعالیت می کنند.
 • تولیدی و صنعتی: شرکت‌ هایی که زمینه کاری آن ها تولیدی و صنعتی می باشد و به منظور گسترش فعالیت خود، واردات صادرات می کنند میبایست نسبت به اخذ کارت بازرگانی تولیدی و صنعتی مبادرت ورزید.
 • کارت بازرگانی موردی: کارت بازرگانی فقط یک بار می تواند استفاده شود و اشخاص صرفاً یک بار می توانند از این کارت ها استفاده کنند.

 مزایای کارت بازرگانی

 • عضویت در اتاق بازرگانی؛
 • امکان ثبت سفارش و ترخیص کالا؛
 • واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری؛
 • حق‌العمل‌کاری در گمرک؛
 • شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی؛
 • تسهیل صدور ویزای تجاری؛
 • ارتباط با تجار خارجی؛
 • شناخته شدن به عنوان تاجر (برای اشخاص حقیقی)؛
 • تبادل اطلاعات تجاری در سطح جهان؛
 • صدور گواهی مبدا (سندی که برای صادر کردن کالا از طریق اظهارنامه گمرکی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود.).

اخذ کارت بازرگانی، برای ساماندهی و نظارت بیشتر بر یک بخش از سوی نهاد صادرکننده، انجام می گیرد. مرجع صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی‌ می باشد که در شهرهای مختلف پایه گذاری شده است. این نهاد با احراز شرایط قانونی و وجود مدارک لازم، کارت صدور می کند.اتاق بازرگانی به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد که بخشی از وظایف این نهاد، از جمله صدور کارت بازرگانی را عهده دار است.

همانگونه که می دانید هر شخصی تنها می تواند یک کارت بازرگانی می تواند بگیرد. این حالت معمولا زمانی پیش می‌آید که شخص حقیقی با داشتن کارت بازرگانی، تقاضای صدور کارت بازرگانی به عنوان مدیرعامل یک شرکت را کند.

صدور کارت بازرگانی به‌ نام هر شخص انجام می گیرد.به همین دلیل براساس قانون، انتقال کارت بوسیله دارنده به شخص دیگر ممنوع می باشد.چنانچه شخصی با کارت دیگری کالا وارد می کند، کالا قاچاق می باشد و واردکننده تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

یکی از مشکلات دریافت مجوز واردات و صادرات، داشتن چک برگشتی برای متقاضی می باشد. به همین دلیل نیاز است گواهی بانک به عنوان یکی از مدارک اخذ کارت بازرگانی ارائه گردد. این گواهی موید حساب جاری، حسن اعتبار، گردش حساب مناسب متقاضی و نداشتن چک برگشتی‌ می باشد.

وجود اتاق بازرگانی در شهر‌های مختلف موجب ساده شدن روند صدور کارت بازرگانی می باشد. به بیانی دیگر جهت دریافت این مجوز صرفا می ‌توانید از طریق اتاق بازرگانی شهری که محل فعالیت در آنجا واقع شده است بنمایید و نمی توانید از شهر دیگری کارت بازرگانی بگیرید.

دارنده کارت بازرگانی باید حق عضویت اتاق بازرگانی را پرداخت کند. این حق عضویت برای اشخاص حقوقی، نسبت سرمایه شرکت تعیین می‌ گردد و در صورت کاهش یا افزایش سرمایه، این تغییر میبایست  به اتاق بازرگانی اعلام و میزان سرمایه جدید اعمال گردد. حداقل سرمایه‌ای که در نظر گرفته شده، 2 میلیون ریال می باشد.

اگر می خواهید برای بازرگانان و شرکتهای خارجی کارت بازرگانی بگیرید باید با آن کشور معامله متقابل داشته باشید. یعنی این امکان به منظور مبادله با شرکت ‌ها و بازرگان کشوری می باشد که به اشخاص ایرانی امکان فعالیت تجاری بدهد.

کارتهای بازرگانی برای مدت زمان خاصی صادر می‌ گردند.اولین باری که تقاضای کارت بازرگانی کنید، این کارت برای مدت یک سال صادر می‌ گردد و برای استفاده مجدد از کارت بازرگانی خود باید آن را تمدید نمایید. با تمدید کارت بازرگانی می‌توانید مدت بیشتری از آن بهره‌مند استفاده کرده از مزایای آن بهره مند گردید.

اعتبار کارت بازرگانی یکی از نکات مهمی است که باید در نظر گرفته شود و باید مدت زمان اعتبار آن را مد نظر داشته باشید و آن را تمدید کنید. این مورد برای شخصی که به صورت پیوسته در زمینه صادرات و واردات فعالیت می‌کند، اهمیت بیشتری دارد، زیرا با تمام شدن مهلت استفاده از مجوز، ادامه کار او به مشکلاتی برخورد می کند. به همین منظور دارنده کارت بازرگانی می ‌تواند هر زمان که بخواهد مهلت کارت خود را استعلام کند.

برای این منظور می‌توانید به سامانه کارت بازرگانی مراجعه کرده  و با وارد کردن کد ملی، از اعتبار کارت خود مطلع گردید.

بعد از انقضای اعتبار کارت خود، با وجود ادامه فعالیت در زمینه صادرات و واردات باید آن را تمدید کنید. شرایط تمدید کارت بازرگانی با شرایط صدور آن یکسان می باشد.لازم به ذکر است برای تمدید کارت، باید با تهیه مدارک، برخی مراحل را طی کنید. در این بخش نیز ورود اطلاعات باید از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام گردد.

ثبت کریم خان علاوه بر کارت بازرگانی، آماده ارایه کلیه امور ثبتی میباشد کافیست برای ارتباط با ما به سایت ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید.

منبع: ویرلن

  کانال تلگرام زوم لایف
  ارسال نظر
  عکس خوانده نمی شود