زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

مشاوره خیانت و ضرورت های آن

مشاوره خیانت و ضرورت های آن

مشاوره خیانت و ضرورت های آن

به عنوان درمانگر زوج و خانواده با بیش از ده سال سابقه باید اقرار کنم که همیشه از کمک به التیام خانواده همواره لذت می برم ولی کار با زوجین برایم چالش بزرگی بوده و هست. مخصوصا زوجینی که در کمال ناباوری شاهد پیمان شکنی و لغزش شریک زندگی و شریک عاطفیشان بوده اند. می خواهند دوباره شروع کنند و آغازی دوباره را بعد از تجربه تلخ خیانت و فروریختن باورهایشان نسبت به یکدیگر، نسبت به زندگی مشترک و نسبت به خودشان  داشته باشند. ولی آیا توانی برای طی طریق زندگی مشترک برای زوجین بعد از تجربه تلخ خیانت باقی مانده است؟

 زوج های خیانت دیده معمولاً خیلی دیر شروع به درمان می کنند و زمانی هم که مراجعه میکنند در اتاق درمان مدام با هم مشاجره و جر و بحث دارند.سروصدا راه می اندازند و سر هم فریاد می زنند. شوک و درماندگی و خشم را با خود به اتاق درمان می آورند. مدعی هستند که  یکدیگر را دیگر دوست ندارند یا نمی توانند برای ادامه زندگی شان با هم و در کنار هم تصمیم بگیرند. از مشاور می خواهند برایشان تصمیم بگیرد. سوالات تکراری زوجین خیانت دیده عبارت است از:

 • بمانم یا بروم؟
 •  اگر ماندم و دوباره زخم خیانت را بر پیکره نیمه جان رابطه شاهد بودم چه کنم؟
 •  شما تضمین میکنید دیگر خیانت و پیمان شکنی در رابطه ما اتفاق نمی‌افتد؟

در واقع پاسخی را از من می خواهند که ناممکن است.

 می دانم انتظاراتم از آنان بجا است ولی زوجین اغلب نمی خواهند به مهارت و شایستگی خود اذعان کنند. در واقع اگر بتوانند به خودشان و رابطه فرصت ترمیم بعد از زخم خیانت را بدهند، رابطه خودش به آنها خواهد گفت که رفتن به صلاح است یا ماندن و فرصت دوباره دادن. رابطه زوجین موجود زنده ای است که اگر به آن فرصت دهید مسیر درسته ماندن یا رفتن را به شما نشان خواهد داد.

خواندن این مقاله به شما زوج درمانگر عزیز که در زمینه خیانت تخصصی کار می کنید میتواند مسیر کاملاً جدیدی را برای کمک به زوجین ارائه دهد تا صرف نظر از اینکه چه چیزی آنان را به دفتر شما کشانده است بتوانند زندگی شان را یکی کنند.

توانمندی علمی و شخصیتی مشاور خیانت

 برای داشتن یک جلسه مشاوره متفاوت با زوجین آشفته از خیانت شما باید به تجربه درمانی خودتان اعتماد کنید  و کاملا بر  توانمندی های بالینی تان تسلط داشته باشید. همزمان با مهارت بر پایه های نظری و علمی باید ویژگی های خاص هر زوج و مسیر پیش رویش را درک و مدیریت کنید. عواملی چون بحران طوفان فعلی، موجهای گذشته و تغییرات لحظه به لحظه شرایط هیجانی یا چرخه استرس های عادی روزمره که می تواند ناگهان رابطه یک زوج را طوفانی کند زیر نظر داشته باشید. باید توانمندی شناخت نشانه ها و علائم خطر را داشته باشید و چالش ها را پیش بینی کنید تا بتوانید اصلاحاتی ایجاد کرده و زوج را در مسیر صحیح خود نگه دارید.

پرسش های ابتدایی مشاوره خیانت

 تهیه فهرستی از صفات برجسته، منابع، و توانمندیهای موجود در رابطه

 • امیدوارید از کار کردن با هم چه چیزی عایدتان شود؟
 • انتظار شما از جلسات زوج درمانی چیست ؟
 • دستیابی به چه شرایطی در رابطه تان را موفقیت میدانید ؟
 • نشانه های تغییر و بهبودی در همسرتان چه مواردی خواهد بود؟

زوجینی جلسات مشاوره خیانت با موفقیت پشت سر می‌گذارند که جواب هایشان به سوال های فوق روشن،واضح و امیدوارکننده باشد.

فرایند مشاوره خیانت

در طول فرآیند مشاور خیانت،قدرت در فرایند درمان است.

هنر درمان و زوج درمانگر آن است که سبب شود زوجین سرزنش ها و تهدیدها را کنار گذاشته و گذشته خود را با همه ی افت و خیزهایش دوباره در آغوش بگیرند.

در ادامه درمان موفق، زوج سپر دفاعی خود را کنار گذاشته و طوری به هم نگاه می کنند که گویی اولین بار است بعد از شوک خیانت یکدیگر را می بینند.

خیانت همسر

مشاوره خیانت فرزند خوانده ی زوج درمانی محسوب میشود که در آن از درمان فردی و خانواده درمانی الگو گیری شده است. اگر می خواهیم به زوجین کمک کنیم چاره ای نداریم جز این که راه های بهبود روابط کسالت بارشان را بیاموزید. راهی که متاسفانه به اقدام به خیانت برای یافتن اندکی حال خوش و دریافت هیجان به ظاهر مثبت برای فرار از کسالت و تکرار منجر میشود.

در کمک به زوج ها برای شکستن الگوهای ناکارآمد و استحکام تغییرات رفتاری، آنها باید یک تجربه جدید هیجانی نیز داشته باشند. این تجربه در اتاق درمان و طی فرایند بالینی رخ می دهد. یکی از وظایف درمانگر متوقف کردن الگوهای ناکارآمد و ایجاد تغییر در رفتار است. اما وظیفه مهم دیگر، تغییر شرایط هیجانی است. این اقدام از طریق پرسیدن سؤالات دشوار و حرکت دادن زوج به سمت فضایی است که به خاطر اضطراب هایشان از آن اجتناب می کنند. این کار نیازمند داشتن شجاعت و صراحت  در فضای درمان  است.

در طول مشاوره خیانت، زوج درمانگر باید از قضاوت اخلاقی در درمان پیمان شکنی بپرهیزید. ذهن آگاهی می طلبد که از شر افکارمان رها شویم و برداشت هایمان را از صافی پیش داوری ها یا قضاوتها بگذرانیم و سعی کنیم اتفاق ها را همان طور که هستند بپذیریم. وقتی سروکله خیانت در زندگی زوج پیدا می شود ذهن آگاهی، کنجکاوی، گشودگی، پذیرایی، و مهرورزی زوج درمانگر ضروری است تا آنان راهی برای پر نمودن این شکاف در رابطه زناشویی خود بیابند.

در واقع زوج درمانگر تسهیلگری است که زوجین با راهنمایی او جرأت پیدا می کنند و متعهد می شوند برای بازسازی شکاف ناشی از پیمان شکنی، همبستگی دوباره، یا حتی در مواردی  همبستگی جدیدی ایجاد کنند. در واقع با فاصله گرفتن از قضاوت و پیش داوری ما جزئی از فرآینـد التيـام زخم خیانت زوجین محسوب میشویم. منظور از التیام یکی شدن و کل شدن است. چنین یکپارچگی و انسجامی حاصل فرآیند خودنظم بخشی است که ذاتاً به سوی هماهنگی می رود. منظور از هماهنگی وضعیتی انعطاف پذیر و انطباق پذیر است که زاده یکی شدن است. پس، ما باید وضعیتی را بیافرینیم که به تداوم یکپارچگی کمک کند و در سیستم پیچیده روابط زوجین اتفاق بیفتد.

پیمان شکنی جلوی این یکپارچگی را می گیرد و قضاوت های اخلاقی ما درباره آن نیز به ممانعت بیش تر می انجامد. ما زوجین را توانمند می کنیم تا با توجه به محدودیت های عاطفی موجود در رابطه بعد از تجربه شوکه کننده خیانت  نظرشان را درباره علل پیمان شکنی بگویند و در صورت امکان بازسازی ارتباط و فرآیند یکپارچه سازی ،التیام و یکی شدن را برایشان تسهیل می کنیم.

خیانت و تاثیر آن بر فرزندان و والدگری

به گواه هزاران پژوهش باید گفت کیفیت والدگری است  که مسیر زندگی بچه ها را تعیین می کند. در واقع والدگری آگاهانه  همبستگی مستقیمی با کیفیت رابطه زناشویی دارد. رابطه زناشویی مطلوب تر پیامدهای بهتری برای فرزندان به بار می آورد. جان گاتمن در آزمایشگاهش پی برد میزان هورمونهای استرسی که در نمونه ادرار ۲۴ ساعته هر کودک مشاهده می شود بیانگر کیفیت رابطه والدین است. رابطه زناشویی بدتر همانا و وجود هورمون های استرس بیشتر در ادرار کودک همانا! بی شک گهواره ای که کودک را حفظ می کند رابطـه والدین است.

خیانتی که علل آن در طی فرایند مشاوره خیانت ریشه یابی نشود احتمال تکرار آن در آینده و وارد نمودن آسیب های جبران ناپذیری به پیکره خانواده علل الخصوص فرزندان را به دنبال خواهد داشت.

منبع: https://drtaranehmoazeni.com/خیانت-همسر/

  کانال تلگرام زوم لایف
  ارسال نظر
  عکس خوانده نمی شود