زوم لایف؛ کمک به زندگی بهتر

خطرات و مضرات چای سبز را بشناسید!

خطرات و مضرات چای سبز مانند خطر استفاده از سایر چای ها (چای سیاه، چای سفید و غیره) است و در ابتدا به دلیل کافئین و تانین است. خاصیت ضد انعقادی به درصد کافئین و تانین موجود در چای سبز بستگی دارد. اکثر افراد ممکن است با این مشکل آشنا باشند اما هنوز مهم است که با ترکیبات و مضرات چای سبز آشنا شوند. در ادامه با زوم لایف همراه باشید.